Peristat.nl

Met trots presenteren wij Peristat.nl, een tool voor perinatale cijfers in Nederland. Informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen wordt hier getoond. Met behulp van onderstaand keuzemenu kunt u uw gewenste tabel maken.

Tip: de gehele tabel is gemakkelijk te selecteren en te plakken in Excel voor verdere toepassingen

De in deze tool opgenomen gegevens zijn door de samenstellers met de uiterste zorgvuldigheid verwerkt. Voor gegevens die desondanks onvolledig of onjuist mochten zijn, kan Perined in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van de gegevens uit deze tool is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld zoals hieronder omschreven. Van de publicaties waarin gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze tool, ontvangen wij graag een exemplaar.
Perined kent een dynamische databank, waardoor bij iedere nieuwe berekening ook de cijfers van voorgaande jaren herberekend worden. Dit levert kleine verschuivingen in de aantallen op als de data voor deze tool geüpdatet wordt.
Correspondentie: info@perined.nl
De cijfers uit deze tabel kunnen geciteerd worden als:
Perined, Utrecht, 2019, geraadpleegd via: www.peristat.nl
Peristat.nl is een product van Perined en volgt haar geldende privacyregels: https://www.perined.nl/cookieverklaring
Versie: 1.4, data geüpdatet: 04-11-2019, tool geüpdatet: 17-06-2020